News Notizie Italia ***Fondiaria-Sai: utile pertinenza gruppo nel I trim. a 136,3 mln, +0,7%***

***Fondiaria-Sai: utile pertinenza gruppo nel I trim. a 136,3 mln, +0,7%***

Pubblicato 13 Maggio 2008 Aggiornato 19 Luglio 2022 14:56
Fondiaria-Sai: utile pertinenza gruppo nel I trim. a 136,3 mln, +0,7%