***Forex: euro/dollaro aggiorna minimi intraday sotto quota 1,38 $***

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Forex: euro/dollaro aggiorna minimi intraday sotto quota 1,38 $.