News Notizie Italia ***Prysmian: utile netto rettificato I trim. a 31 mln, -31,1%***

***Prysmian: utile netto rettificato I trim. a 31 mln, -31,1%***

Pubblicato 13 Maggio 2010 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:27
Prysmian: utile netto rettificato I trim. a 31 mln, -31,1%