News Notizie Italia ***Benetton: nei primi 9 mesi utile sceso a 82 mln, -3% ricavi***

***Benetton: nei primi 9 mesi utile sceso a 82 mln, -3% ricavi***

Pubblicato 12 Novembre 2009 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:35
Benetton: nei primi 9 mesi utile sceso a 82 mln, -3% ricavi