Dan Ives, Wedbush Securities su Tesla, Netflix e settore tech

Tutti
Video Dan Ives, Wedbush Securities su Tesla, Netflix e settore tech

16:47
  • Conduzione

    Aleksandra Georgieva, Anchor FOL

  • Ospiti in collegamento

    Daniel Ives, Wedbush Securities

L’intervista a cura di Aleksandra Georgieva a Daniel Ives, Managing Director Equity Research, Wedbush Securities su Tesla, Netflix e prospettive per il settore tech.