Beh, pac è sempre sembrata l'abbreviazione di pa(tatra)c...:cool: