Stm: Nomura lima il target price a 8,1 euro da 8,4 euro

QUOTAZIONI Stmicroelectronics
FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Stm: Nomura lima il target price a 8,1 euro da 8,4 euro