***Forex: euro/dollaro torna sopra quota 1,41 a 1,4102 (+0,8%)***

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Forex: euro/dollaro torna sopra quota 1,41 a 1,4102 (+0,8%)