Forex: euro sotto quota 1,39 dollari, minimi a quasi 4 mesi

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Forex: euro sotto quota 1,39 dollari, minimi a quasi 4 mesi.