Forex: euro sopra quota 1,39 dollari, massimi a 1 mese

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Forex: euro sopra quota 1,39 dollari, massimi a 1 mese.