***Forex: euro sfiora quota 1,41 (1,4097 $), massimi dal 27 gennaio***

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Forex: euro sfiora quota 1,41 (1,4097 $), massimi dal 27 gennaio.