***Forex: euro-dollaro torna sopra quota 1,31 a 1,3109 (+0,87%)***

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Forex: euro-dollaro torna sopra quota 1,31 a 1,3109 (+0,87%).