Fiat: Citigroup fissa target price a 8,4 euro

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Fiat: Citigroup fissa target price a 8,4 euro